21.09.2019, 19.00 heures, Lieu: WARSZAWA

CZYTANIE NA SOFIE Z AJAR

Sofalesungen on the road: Warszawa

21.09.

SOFALESUNGEN ON THE ROAD: CULTURESCAPES POLEN

© Roxane Borloo

Dwudziestu trzech członków kolektywu AJAR (stowarzyszenie młodych autorów i autorek Szwajcarii romańskiej) z różnych miejsc francuskojęzycznej Szwajcarii zajmuje się organizacją projektów oraz wspólnym pisaniem tekstu zachowanego na Dropboxie. Ich pierwsza kolektywnie napisana książka «Vivre Près Des Tilleuls      », opublikowana w 2017, została przetłumaczona na niemiecki, rosyjski i we fragmentach także na polski. W Warszawie członkowie stowarzyszenia będą opowiadać o procesie wspólnej pracy i następstwach publikacji tego polifonicznego tekstu.

The 23 members of the Collectif AJAR (Association de jeunes auteur-e-s romandes et romands) work from all over the French part of Switzerland, organizing various projects together and writing in fragments in a shared Dropbox file. Their first collective novel «Vivre Près Des Tilleuls», published in 2017, was translated to German, Russian and in parts to Polish. In Warsaw, they will talk about the collective process as well as the result of this polyphonic yet unanimous piece of writing.

 

Współpraca z CULTURESCAPES

ALLER AUX PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

04.06.

Lieu:  AARAU
Date:  04.06.2023, 17.00 heures

04.06.

Lieu:  MORGES
Date:  04.06.2023, 17.00 heures